|
|
|
جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶   
نام سعید احمد پور کاسگری مرتبه علمی مربی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک - جامدات پست الکترونیک ahmadpour@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-258
زمنیه های تحقیقاتی اتوماسیون، ماشینهای کنترل عددی، بهره وری، ارگونومی
آدرس صفحه شخصی http://ahmadpour.tafreshu.ac.ir
نام زهرا بنی عامریان مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک - سیالات پست الکترونیک amerian@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-575
زمنیه های تحقیقاتی تولید همزمان برق و حرارت نانو سیالات، جریانهای چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، انتقال حرارت
آدرس صفحه شخصی http://baniamerian.tafreshu.ac.ir
نام محمد حسین پل مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک - جامدات پست الکترونیک pol@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-357
زمنیه های تحقیقاتی مواد مرکب، نانو مواد مرکب، جرم، تحلیل تنش
آدرس صفحه شخصی http://pol.tafreshu.ac.ir
نام حسین حیدری مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید پست الکترونیک heidary@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-332
زمنیه های تحقیقاتی تست غیر مخرب، کامپوزیت، ماشینکاری
آدرس صفحه شخصی http://heidary.tafreshu.ac.ir
نام ابراهیم شریفی تشنیزی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک - جامدات پست الکترونیک sharifi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-263
زمنیه های تحقیقاتی ساخت و تولید
آدرس صفحه شخصی http://sharifi.tafreshu.ac.ir
نام سیامک مزدک مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک - جامدات پست الکترونیک mazdak@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر گروه مهندسی مکانیک تلفن 086-36241-571
زمنیه های تحقیقاتی شکل دهی فلزات، شکل دهی ورق
آدرس صفحه شخصی http://mazdak.tafreshu.ac.ir
نام رامین مهدی پور مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک - سیالات پست الکترونیک mehdipour@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-255
زمنیه های تحقیقاتی تبدیل انرژی
آدرس صفحه شخصی http://mehdipour.tafreshu.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.