انتخاب مدیر گروه جدید رشته مهندسی مکانیک

انتخاب مدیر گروه جدید رشته مهندسی مکانیک

۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۱:۳۳ کد : ۶۰۳۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۵۲

پیرو برگزاری جلسه گروه مهندسی مکانیک در تاریخ 1400/04/12 ، انتخاب مدیرگروه مهندسی مکانیک مورد بررسی قرار گفت. ضمن ارائه برنامه ها توسط متقاضیان و برگزاری انتخابات، دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی به عنوان مدیر گروه مهندسی مکانیک انتخاب گردید. حکم ایشان توسط ریاست دانشگاه از تاریخ  1400/05/02 صادر گردید.


( ۵ )

نظر شما :