|
|
|
جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶   
ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
 1   خانم سعیده   غفاری   کارشناس آموزش   08636241263   ghaffari.saeedeh@yahoo.com 
 2   دکتر حسین   حیدری   عضو هیات علمی   08636241332   heidary@tafreshu.ac.ir, hosseinheidary@gmail.com 
 3   دکتر سیامک   مزدک   عضو هیات علمی-مدیر گروه   08636241571   s.mazdak@tafreshu.ac.ir 
 4   دکتر محمد حسین   پل   عضو هیات علمی      hossein4404@yahoo.com 
 5   دکتر محمد   شریفی   عضو هیات علمی      dr_sh87@yahoo.com 
 6   دکتر رامین   مهدی پور   عضو هیات علمی   08636241255   raminme56@yahoo.com 
 7   دکتر زهرا   بنی عامریان   عضو هیات علمی   08636241575   rr_amerian@yahoo.com 
 8   دکتر محمد   ستاری   عضو هیات علمی   08636241326   mhsattari@tafreshu.ac.ir 
 9   مهندس سعید   احمد پور   عضو هیات علمی      ahmadpour_saeed@yahoo.com 
 10   دکتر حامد   حکمت   عضو هیات علمی      mhamed_hekmat@yahoo.com 
 11   آقای عباس   قنبری   کارشناس آزمایشگاه   08636241412    
 12   آقای سعید   نوروزی   کارشناس آزمایشگاه   08636241412    
 13   آقای سید هادی   امینی   کارشناس آزمایشگاه   08636241412    
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.