لیست کارمندان گروه مکانیک

تعداد بازدید:۱۲۴۸

خانم لیلا عابدینی

مسئول دفتر و کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

شماره تماس:36241263

ایمیل: mech@tafreshu.ac.ir

آقای سعید نوروزی

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح-دینامیک ماشین و ارتعاشات-سیالات و حرارت- اتومکانیک

شماره تماس: 36241412