زمینه پژوهشی اساتید گروه مکانیک

تعداد بازدید:۲۷۱۸

زمینه پژوهشی اساتید گروه مکانیک عبارت است از

    1- دکتر مزدک: فرایندهای شکل دهی ورق و فلزات- هیدروفرمینگ                                                                                                                                                                دکتر سیامک مزدک

   2- دکتر پل: کامپوزیت- ضربه                                                                                                                                                                                                              دکتر محمد حسین پل

3- دکتر حیدری: تست غیر مخرب - ماشینکاری - کامپوزیت                                                                                                                                                                        دکتر حسین حیدری

 4- دکتر شریفی  : ساخت و تولید                                                                                                                                                                                                            دکتر ابراهیم شریفی

    5- دکتر ستاری (بازنشسته) :طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر CADCAM                                                                                                                                             دکتر محمد حسن ستاری

 6- دکتر مهدی پور :  تبدیل انرژی                                                                                                                                                                                                       دکتر رامین مهدی پور

  7- دکتر بنی عامریان  :تولید همزمان برق و حرارت نانو سیالات، جریانهای چند فازی، دینامیک سیالات محاسباتی، انتقال حرارت                                                                              دکتر زهرا بنی عامریان

 8- دکتر حکمت : 1- بهینه سازی آیرودینامیکی 2- آیرودینامیک وسایل پرنده 3- مکانیک سیالات عددی 4- انتقال حرارت                                                                                              دکتر محمد حامد حکمت                                                                                                                                                                                                            

9- مهندس احمد پور:اتوماسیون، ماشینهای کنترل عددی، بهره وری ارگونومی                                                                                                                                              مهندس سعید احمد پور