آزمایشگاه ترمودینامیک

تعداد بازدید:۳۱۸۳

آزمایشگاه ترمودینامیک

نام مدرس: دکتر رامین مهدی پور

لیست آزمایش ها:

1- تهویه مطبوع

2- کمپرسور

3- پمپ کالری متر

4- موتور استرلینگ

5- موتور بنزینی

6- یخچال

7- تست موتور گازوئیلی

8- موتور بخار

9- تست نازل