مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۶۶۵

محمد حامد حکمت

استادیار گروه مهندسی مکانیک

تلفن تماس: 36241263

ایمیل: hekmat@tafreshu.ac.ir