کارگاه اتومکانیک

تعداد بازدید:۲۵۸۶

کارگاه اتومکانیک

نام مدرس: مهندس احمد پور(تئوری) آقای خاجی (عملی) 

در این کارگاه به بررسی نحوه عملکرد بخش های مختلف موتور اتومبیل و همچنین نحوه مونتاژ و باز کردن موتور به تفصیل توضیح داده شده است

1- موتور پراید

2- آموزش گیربکس

3- سرسیلندر