رویدادها و اطلاعیه ها

پیش انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی: لطفا در زمان مقرر و اعلام شده نسبت به تکمیل و تحویل فرم پیش انتخاب واحد اقدام نمایید. در غیر اینصورت با مشکلات آموزشی شامل بسته شدن فایل آموزشی و عدم توانایی انتخاب واحد در زمان تعیین شده مواجه خواهید شد. ضمناً دروس ارائه شده ، دروس پیشنهادی و احتمالی در ترم آینده میباشند و چنانچه شما نسبت به ارائه درسی پیشنهاداتی دارید میتوانید در قسمت پایین (توضیحات) فرم پیش انتخاب واحد ذکر نمایید. با تشکر

ادامه مطلب

پیش انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی: لطفا در زمان مقرر و اعلام شده نسبت به تکمیل و تحویل فرم پیش انتخاب واحد اقدام نمایید. در غیر اینصورت با مشکلات آموزشی شامل بسته شدن فایل آموزشی و عدم توانایی انتخاب واحد در زمان تعیین شده مواجه خواهید شد. ضمناً دروس ارائه شده ، دروس پیشنهادی و احتمالی در ترم آینده میباشند و چنانچه شما نسبت به ارائه درسی پیشنهاداتی دارید میتوانید در قسمت پایین (توضیحات) فرم پیش انتخاب واحد ذکر نمایید. با تشکر

ادامه مطلب